fbpx

Staż/Praktyka/Wolontariat w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad

Na osoby chcące zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez praktykę studencką/absolwencką, wolontariat lub staż zawodowy, czekają miejsca w komórkach organizacyjnych Centrali lub oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt rozpoczął się 11 czerwca 2019 r. i potrwa do 31 grudnia 2019 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać na adres: praktyki@gddkia.gov.pl.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV kandydata;
  2. wskazanie formy stażu (praktyka studencka/absolwencka, wolontariat, staż);
  3. wskazanie nie więcej niż 3 komórek organizacyjnych GDDKiA, uszeregowanych według preferencji odbywania stażu;
  4. wskazanie preferowanego terminu odbycia stażu.

Zasady organizacji projektu oraz propozycje miejsc stażu zamieszczone są na stronie internetowej GDDKiA w zakładce Serwis GDDKiA/200 lat Centralnej Administracji Drogowej/Staż w GDDKiA – Dobra Droga na Start.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/4013/Staz-w-GDDKiA-Dobra-Droga-na-Start