fbpx

Celem szkolenia jest wypracowanie umiejętności skutecznej autoprezentacji. Ta praktyczna wiedza to dziś fundament większości interakcji społecznych. Szkolenie pozwala na poznanie wagi wypowiadanych słów oraz kładzie nacisk na wypracowanie praktycznych umiejętności retorycznych, ma na celu kształcenie samoświadomości w relacjach społecznych, przydatnych zarówno podczas studiów (referaty, praca zespołowa, obrona prac dyplomowych), w życiu zawodowym (np. rozmowa kwalifikacyjna, sytuacje negocjacyjne), a także prywatnym (np. przemówienia podczas uroczystości rodzinnych).

Uniwersytet Opolski, Collegium Civitas, sala 119.

15.03.2018. godz. 17:30