Czy Bitcoin może zastąpić współczesny pieniądz? | 20.03.2019

Celem ogólnym szkolenia jest poznanie systemu monetarnego, obiegu pieniądza oraz jego ewolucji. Celem szczegółowym zaś, poznanie zalet oraz wad Bitcoina w porównaniu do współczesnego pieniądza.Szkolenie jest bezpłatne, zakończone certyfikatem.Szkolenie potrwa 60...

Biznesplan drogą do sukcesu | 20.03.2019

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania długofalowego oraz kompleksowego planu jednostki gospodarczej (także grupy kapitałowej) lub przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzącego do sukcesu na rynku.Szkolenie jest bezpłatne, zakończone...

Noc Szkoleń: Jak zarządzać swoją karierą? | 20.03.2019

Celem szkolenia będzie poznanie wyzwań współczesnego i przyszłego rynku pracy oraz rozwinięcie umiejętności analizy swojej ścieżki zawodowej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać karierą doskonaląc własne kompetencje i wyznaczając kierunki...

Noc Szkoleń: Jak zarabiać w Internecie? | 20.03.2019

Dzięki szkoleniu nabędziesz wiedzę z zakresu sposobów oraz metod prowadzenia biznesu w Internecie. W szczególności dowiesz się jakie są modele biznesu internetowego i jak je wykorzystać w aktywnym i pasywnym uzyskiwaniu dochodów w Internecie.Prowadzący: dr Daniel...