fbpx

X Giełda Pracy: Pierwsze kroki na rynku pracy | 12.04.2019

Celem szkolenia jest przybliżenie studentom kilku podstawowych kroków, jakie należy podjąć podczas szukania swojej pierwszej pracy. Omówimy m.in. kwestie możliwości jakie mamy do dyspozycji, przedstawimy zalety łączenia pracy ze studiami oraz poradzimy jak stworzyć...

Czy Bitcoin może zastąpić współczesny pieniądz? | 20.03.2019

Celem ogólnym szkolenia jest poznanie systemu monetarnego, obiegu pieniądza oraz jego ewolucji. Celem szczegółowym zaś, poznanie zalet oraz wad Bitcoina w porównaniu do współczesnego pieniądza.Szkolenie jest bezpłatne, zakończone certyfikatem.Szkolenie potrwa 60...

Biznesplan drogą do sukcesu | 20.03.2019

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania długofalowego oraz kompleksowego planu jednostki gospodarczej (także grupy kapitałowej) lub przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzącego do sukcesu na rynku.Szkolenie jest bezpłatne, zakończone...

Noc Szkoleń: Jak zarządzać swoją karierą? | 20.03.2019

Celem szkolenia będzie poznanie wyzwań współczesnego i przyszłego rynku pracy oraz rozwinięcie umiejętności analizy swojej ścieżki zawodowej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać karierą doskonaląc własne kompetencje i wyznaczając kierunki...