fbpx

Bliżej wiedzy – dalej od uzależnień behawioralnych – cykl szkoleń

Uzależnienia behawioralne (niechemiczne) stają się w Polsce coraz większym problemem. Współczesny człowiek dąży do spróbowania i korzystania ze wszystkiego co uważa za interesujące, ciekawe, przyjemne. Ekstremalne sporty, nowinki technologiczne, zabawa, zakupy – to wszystko jest interesujące, ale może powodować utratę kontroli nad nowymi zdobyczami. Badacze pokazują analogię między nowymi uzależnieniami czynnościowymi, a uzależnieniami od substancji.

Proponowany cykl szkoleniowy odpowiada na potrzebę podnoszenia kompetencji studentów nauk społecznych w zakresie uzależnień behawioralnych – zarówno na poziomie profilaktyki, jak i terapii. Program realizowany jest w ramach programu II Ministra Zdrowia – prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Celem głównym programu jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Cele szczegółowe:

  • poszerzenie wiedzy nt. uzależnienia od hazardu, sieci, pracoholizmu, zakupoholizm, tanoreksji i innych uzależnień behawioralnych,
  • nabycie wiedzy o koncepcjach, poziomach i strategiach profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych,
  • nabycie wiedzy dot. terapii uzależnień behawioralnych,
  • nabycie wiedzy i kompetencji dot. wykorzystania Dialogu Motywującego w profilaktyce,
  • nabycie  umiejętności w stosowaniu strategii alternatyw  w profilaktyce uniwersalnej.

Program zakłada przeprowadzenie 40 godzinowego szkolenia składającego się łącznie z 10 godz. wykładów i 30 godz. zajęć warsztatowych. Poszczególne spotkania szkoleniowe (5 modułów) obywać się będą każdorazowo w wymiarze 8 godz.: 2 godziny wykładów oraz 6 godzin warsztatu. Zajęcia realizowane będą w Opolu, weekendowo, na przestrzeni ostatniego kwartały 2017 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

Moduł I. Uzależnienia behawioralne  – definicje, mechanizmy, klasyfikacja

Realizator: Mirosława Olszewska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikat interwencji kryzysowej nr 17 PTP,

Moduł II. Hazard problemowy i patologiczny

Realizator: Anna Ryczkowska – Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog

Moduł III. Uzależnienie od Internetu

Realizator: Aleksandra Krzak, pedagog resocjalizacji, realizator programów profilaktycznych

Jakub Krzak, psycholog, instruktor warsztatów teatralno-kabaretowych, realizator programów profilaktycznych

Tomasz Jarczok, pedagog resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień, realizator programów profilaktycznych

Moduł IV.  Koncepcje, poziomy i strategie profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych

Realizator: Marek Łabudziński psycholog, specjalista terapii uzależnień, realizator programów profilaktycznych (m.in. FreD)

Moduł V. Dialog Motywujący – metodą pracy w uzależnieniach behawioralnych

Realizator: Mirosława Olszewska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikat interwencji kryzysowej nr 17 PTP,

 

Do udziału w cyklu szkoleniowym zapraszamy 45 osób – studentów kierunków społecznych: psychologia, pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna z uczelni wyższych woj. opolskiego. Zajęcia realizowane będą w trzech 15-osobowych grupach.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników – program finansowany jest z Funduszu Hazardowego na podstawie umowy nr 33/HE/2017 z dnia 02.01.2017 r. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgłoszenia osobiste do programu: biuro@pro.opole.pl – drogą zwrotną prześlemy kartę zgłoszeniową wraz z instrukcją i informacją o dokładnych terminach zajęć.