fbpx

Czekamy na młode badaczki: do końca kwietnia trwa nabór do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Jeszcze do 30 kwietnia kobiety prowadzące badania z zakresu nauk o życiu mogą zgłaszać się do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Już po raz 19. badaczki mogą ubiegać się o roczne stypendia oraz możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. W programie wyróżniane są dotychczasowe osiągnięcia oraz plany naukowe z obszaru nauk o życiu m.in.
z medycyny, biologii, chemii, fizyki czy biotechnologii. W trzech kategoriach konkursu mogą wziąć udział kobiety na różnych etapach pracy naukowej: habilitantki (do 40. roku życia), doktorantki (do 32. roku życia) i magistrantki (do 25. roku życia). Regulamin przewiduje również możliwość wydłużenia
o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, okres od maja do lipca będzie czasem oceny prac. Ewaluacja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszej kolejności w ewaluację zaangażują się stypendystki poprzednich edycji programu Dla Kobiet i Nauki. W czerwcu rozpocznie się drugi etap, w którym najlepsze prace zostaną przesłane do 16 członków Jury, pracującego pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Jury w lipcu finalnie wyróżni 6 kobiet, które otrzymają: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł każde, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł każde i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki programu  Dla Kobiet i Nauki  otrzymają także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 19. edycji programu nastąpi podczas uroczystej Gali, która planowana jest na październik.

***

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2018 roku w Polsce wyróżniono 93 kobiety-naukowców. Wyboru dokonuje każdego roku Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.

Więcej informacji:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki:www.lorealdlakobietinauki.pl

Profil programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki na Facebooku: link

Film z Gali 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: link