fbpx

Dla kogo są stypendia i jak je znaleźć?

Pochodzisz z małej miejscowości i planujesz rozpocząć studia w innym mieście? Poszukujesz wsparcia na realizację projektów artystycznych lub rozwój kariery sportowej?
A może marzysz o studiach za granicą?

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne, dostępne nie tylko dla uczniów i studentów, ale także m.in. dla osób związanych z konkretną dziedziną nauki, artystów, sportowców, działaczy społecznych. Często jednak barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukaniu.

Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy
o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadzonych zostało ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Na portalu publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją.

Obecnie Fundacja Dobra Sieć pracuje nad cyklem artykułów o prawnych aspektach stypendiów
– w połowie stycznia ukazał się artykuł o tym, jaka jest definicja stypendium. Kontynuowany jest rozpoczęty pod koniec 2019 roku cykl Kierunek: świat, w którym przybliżane są zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą (do tej pory ukazały się artykuły o studiach w Wielkiej Brytanii, Chinach, Japonii i Niemczech). Regularnie przygotowywane są zestawienia stypendiów
i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Działalność Fundacji obejmuje również wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiów, przygotowywane są publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji.
W 2018 przeprowadzono kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje
o stypendiach w Polsce.

Wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia,
są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie
do edukacji i rozwoju.

Więcej informacji: http://www.mojestypendium.pl