fbpx

Dołącz do Młodzieżowej Rady Klimatycznej!

Informujemy o ogłoszonym naborze do Młodzieżowej Rady Klimatycznej! Członkowie tego nowego organu doradczego Ministra Klimatu będą opiniować sprawy objęte działami administracji rządowej klimat i energia.

Zadania

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań.

Kto może aplikować?

Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (22 kwietnia 2020 r.) ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do Ministerstwa Klimatu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia (wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) należy przesyłać do 29 maja 2020 roku do Ministerstwa Klimatu. 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej: https://lnkd.in/dGuURHs