fbpx

Informacja dotycząca pracy dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie wakacji – lato 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że w dniach 18.12.2017r. – 24.01.2018r. w godz. 8.00 – 15.00 będzie przyjmował zapisy uczniów/studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w siedzibie tut. Urzędu tj. Opole, ul. Oleska 127, I piętro, pok. 5.

Powyższy termin jest nieprzekraczalny.

 • Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w hotelarstwie, gastronomii, rolnictwie, sprzątaniu budynków jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 • Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze.

O zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

 • studenci szkół wyższych (w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na dzień 30.09.2018 będą posiadali status studenta)
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018.

Dodatkowo uczniowie / studenci deklarują:

 • znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji ( ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez studentów udostępniane są niemieckim pracodawcom.

Jednocześnie informujemy, że w tym roku nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech nie został objęty limitem podań.

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

Dokumenty do pobrania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Oleska 127,
I piętro, pok. 15 lub na stronie internetowej:  http://wupopole.praca.gov.pl/

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty należy składać:

 • osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, ul. Oleska 127, I piętro, pok. 5
 • lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Dokumenty niekompletne lub wypełnione w sposób niepoprawny zostaną odesłane do nadawcy.

Wykluczone z pośrednictwa pracy będą osoby, które:

 • Złożą podania równocześnie w dwóch miejscach: w miejscu swojego zamieszkania i nauki;
 • Mają życzenie co do lokalizacji miejsca pracy;
 • Złożyły podania do WUP i dodatkowo ubiegają się o pracę wakacyjną bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego, lub złożyły podanie bezpośrednio w ZAV Bonn.

W przypadku wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonu  77  44 16 712.

 

Kontakt bezpośredni:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

ul. Oleska 127 (wejście od strony placu manewrowego, I piętro, pok. 5)

45-231 Opole

Tel. 77 44 16 712

 

Kontakt korespondencyjny:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25C

45-315 Opole