fbpx

Jak przeliczyć kwoty netto i brutto wynagrodzenia? Darmowy zaawansowany kalkulator

Na wypłatę studenta składa się kilka części, o których warto wiedzieć przed podjęciem pierwszej czy kolejnej pracy. Podawana przez pracodawców kwota brutto zawsze będzie trochę wyższą wartością, niż wysokość wynagrodzenia, która ostatecznie trafi do naszych rąk.

Dla ułatwienia warto skorzystać z nowego darmowego kalkulatora wynagrodzeń, w którym bez limitów i opłat można przeliczać wysokość wynagrodzenia netto i brutto, a także kwoty odprowadzanych składek. Po wpisaniu wysokości wypłaty uzyskamy pełne zestawienie części wynagrodzenia i oskładkowanie, które są zaprezentowane na przejrzystym diagramie.
Kalkulator podaje nam wyliczenie kwot netto, brutto, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, a dodatkowo otrzymujemy także rozpiskę roczną tych kwot z podziałem na poszczególne miesiące. Wysokość brutto i netto wynagrodzenia oczywiście można przeliczać samodzielnie, zajmuje to jednak czas i wymaga wiedzy o szczegółowych aktualnie obowiązujących zasadach rozliczeń. Gdy więc chcemy szybko sprawdzić swoje wynagrodzenie na rękę, warto skorzystać z darmowego kalkulatora wynagrodzeń.

Uczniowie i studenci do 26 roku życie według prawa są zwolnieni z podatku dochodowego, dlatego przy przeliczaniu pensji studenta najlepiej jest przejść w narzędziu do opcji „kalkulator zaawansowany” i tam potwierdzić dopisek „mam mniej niż 26 lat (zerowy PIT)”. Wtedy narzędzie przedstawi nam dane na temat wynagrodzenia netto i brutto oraz oskładkowanie umów studentów i uczniów bez ujęcia podatku dochodowego.

W przypadku, gdy kwota miesięczna wprowadzonej wypłaty jest niższa niż minimalna krajowa, kalkulator poinformuje nas o tym – po kliknięciu w polecenie przeliczenia pojawi się stosowny alert.

W kalkulatorze można bez limitów sprawdzać składniki wypłaty oraz kwoty netto i brutto wynagrodzenia jednocześnie dla różnych rodzajów zatrudnienia:

  • Umowy o pracę,
  • Umowy zlecenie,
  • Umowy o dzieło,
  • Umowy B2B.
    Aby lepiej zrozumieć sposób rozliczeń, możemy zapoznać się z objaśnieniami w sekcji częstych Pytań i odpowiedzi na stronie głównej kalkulatora. W zwięzły sposób zostały tam wyjaśnione zasady przeliczania kwot brutto na netto, składek ZUS i innych składników wynagrodzenia na umowie o pracę, umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz B2B.
Oprócz tego zainteresowani mogą przeczytać dłuższe artykuły o rozliczaniu i częściach wynagrodzeń stosownie do formy zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy, a także różne materiały na temat dodatków, świadczeń i zwolnień ze składek oraz zasad ich przyznawania.

Kalkulator wynagrodzeń uruchomiono w nowej sekcji portalu z ofertami pracy Aplikuj.pl. Warto dołączyć go do listy przydatnych narzędzi, które mogą być pomocne w wątpliwych sytuacjach związanych ze zmianą pracy czy poszukiwaniem zatrudnienia.