fbpx

Kompetencje miękkie w CV – jak je opisać?

Wiedza i kwalifikacje kandydatów mają duże znaczenie dla pracodawców, ale liczą się też kompetencje miękkie. Zaliczamy do nich m.in. kreatywność oraz odporność na stres. Zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde wpływają na jakość wykonywanej pracy.

Zasady pisania o kompetencjach miękkich

Uwzględniając kompetencje miękkie w CV, należy pamiętać o:

  • przedstawianiu prawdziwych informacji

Szczerość i autentyczność osoby zainteresowanej posadą łatwo zweryfikować np. w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Warto zachować wiarygodność, by nie stracić zaufania rekrutera i szansy na pracę.

  • nieszablonowym podejściu i przykładach

Komunikatywność, kreatywność i motywacja – te umiejętności wymienia w CV wiele osób. Pracodawca doceni te kompetencje wtedy, gdy zostaną poparte konkretnymi przykładami.  

Jak opisać umiejętności miękkie?

Poza wyliczeniem nazw umiejętności w odpowiedniej rubryce CV, warto udowodnić ich posiadanie za pomocą przykładów. Mogą znajdować się one w miejscu przeznaczonym do opisu doświadczenia zawodowego i osiągnięć.

  • Zdolności przywódcze

To umiejętność przydatna m.in. podczas kandydowania na stanowisko kierownicze. Można wspomnieć o niej, pisząc: „W studenckim kole naukowym zarządzałem/zarządzałam 10 – osobowym zespołem”.

  • Twórcze myślenie

Kreatywność dobrze jest opisać następująco: „Na studiach stworzyłem/stworzyłam innowacyjny projekt pt. „X””.

  • Komunikatywność

Cecha pożądana m.in. w kontaktach z klientami, którą można przedstawić: „W firmie X współpracowałem/współpracowałam z Y klientami, co zwiększyło zyski firmy o Z%”.

Rozwój umiejętności miękkich

Dobrze jest rozwijać kompetencje miękkie poprzez działanie, np. zdobywając doświadczenie zawodowe. Można też samodzielnie zadbać o ten aspekt, m.in. podczas wykonywania codziennych czynności.

  • Odporność na stres

Radzenie sobie ze stresem ułatwia aktywność fizyczna oraz techniki oddechowe.

  • Umiejętność negocjacji

Poznanie technik negocjacyjnych umożliwiają liczne książki, m.in. Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach (Björn Lundén, Lennart Rosell).

  • Organizacja czasu

W zarządzaniu czasem pomocna jest m.in. technika Pomodoro, zgodnie z którą należy pracować nieprzerwanie przez 25 minut, a następnie pozwolić sobie na 5-minutową przerwę.  

Tekst powstał we współpracy z pracuj.pl