fbpx

Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace dyplomowe!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Celem konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego działania sektowa bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkkcji, jakie spełniają systemy gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja w Polsce i na świecie.

Dla autorów prac wyróżniających się wysokim warsztatem naukowo badawczym przewidziane są nagrody pieniężne (od 2 500 do 15 000) oraz możliwość publikacji w wydawanym przez BFG czasopiśmie naukowym „Bezpieczny Bank”.

Do udziału w konkursie zaproszeni są zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci, którzy obronili – lub obronią – prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie na Uniwersytecie Opolskim w 2018r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bfg.pl/konkurs-na-prace-naukowe/