fbpx

Uniwersytet Opolski

Stanowisko administracyjne w Biurze Kanclerza: Sekretariat Uczelni

Nazwa firmy: Uniwersytet Opolski
Stanowisko: Stanowisko administracyjne w Biurze Kanclerza: Sekretariat Uczelni
Miejsce pracy: Opole
Kontakt: Mail: sekretariat@uni.opole.pl

Poszukuję:

Wymagania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane będzie wykształcenie administracyjne i ekonomiczne,
 • Co najmniej 5 letni staż pracy w biurze,
 • Bardzo dobra znajomość pracy biurowej i procedur biurowych,
 • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu, poczty mailowej, Internetu,
 • Sprawność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner itp.),
 • Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów,
 • Zdolność samodzielnego działania,
 • Logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.
Opis stanowiska pracy: Bieżąca obsługa sekretariatu, obsługa kancelaryjna w tym rejestr pism przychodzących i wychodzących, przygotowanie korespondencji, nadzór nad obiegiem dokumentów i przepływem informacji, umiejętnością skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie, sprawność planowania harmonogramu pracy i organizacji spotkań.
Idealnego kandydata powinno cechować: Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, umiejętność tworzenia wizerunku firmy, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • CV oraz dokładny opis przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • List motywacyjny,
 • Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności,
 • Oświadczenie o niekaralności.
Termin ważności oferty: Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).