fbpx

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Celem Konkursu jest stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów.

Do udziału w Konkursie zachęcamy polskich ekonomistów – autorów publikacji wydanych lub rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie między 25 września 2015 r. a 21 stycznia 2019 r.a NBP w wysokości 80 000 zł lub wyróżnienie 
w wysokości 30 000 zł.

Uwaga! Wydłużenie terminu składania publikacji do 21 stycznia 2019. 

Więcej informacji na stronie.