fbpx

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu – rekrutacja do 31 lipca 2020

Rusza XV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Studenci i absolwenci uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce,
 • autorzy prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku.
  Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

 • etyka biznesu,
 • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ład korporacyjny,
 • innowacyjność społeczna w gospodarce,
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@zpf.pl i powinno ono zawierać:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl.

Partnerzy i Patroni konkursu:
Partner Strategiczny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
Partner Główny: BEST S.A.,
Patronat Honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Konsumentów,
Patronat Medialny: BlizejBiznesu.pl, Loan-Magazine.pl, KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Konkurs jako jeden z trzech projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2019 roku przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej, 18. edycji Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kontakt: konkurs@zpf.pl

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.