fbpx

NAGRODA AgroBioTop – wyróżnienie aktywnych zawodowo z zakresu biotechnologii

Szanowni Państwo!

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chcielibyśmy zaprosić do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. W roku bieżącym odbywa się trzecia edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

Kandydatami do AgroBioTop – i nagrody pieniężnej 5 000 Euro – mogą być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 22 maja do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi 12 grudnia br. podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pełne informacje o konkursie znajdują się w:

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie do Pani Aleksandry Stasiak, Sekretarza Nagrody: tel. 22 854 16 21.

Strona konkursu: http://www.kbiotech.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=175&lang=PL