fbpx

Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” odbędzie się 25 listopada 2019 roku.  

Podczas konferencji prezentowane będą opracowania studentów (które powinny przybrać formę glosy) do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE zapadłego w latach 2018- 2019.

Prezentowane prace będą oceniane przez komisję złożoną z profesorów prawa podatkowego oraz praktyków. Na zakończenie konferencji nastąpi wręczenie nagród autorom najlepszych prezentacji.

Koszty logistyczne udziału w konferencji dla zaproszonych studentów – pokrywa organizator.