fbpx

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR

Rozpoczęła się 7 edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR, organizowanego w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów
z całej Polski. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

W Ogólnopolskim Konkursie z wiedzy o CSR może wziąć udział każdy/a student/ka oraz uczeń/uczennica szkoły średniej, którzy nie ukończył/a 26. roku życia.

W ramach I etapu uczestniczki i uczestnicy mają za zadanie rozwiązać 10 pytań związanych
z tematyką CSR i zrównoważonego rozwoju.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić test

Jakie korzyści daje udział w Konkursie CSR?
Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

Na uczestników II etapu Ogólnopolskiego Konkursu  z wiedzy CSR czekają certyfikaty potwierdzające ich wynik i udział. Z kolei na finalistów/ki czekają nagrody: sprzęt elektroniczny, vouchery, publikacje nt. CSR.

Harmonogram konkursu:

I etap (4.02 – 04.03) test elektroniczny (on-line) na stronie odpowiedzialnybiznes.pl
Zawiera 10 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 8 z nich (80%) gwarantuje przejście do II etapu pierwszym 400 osobom, które go rozwiążą. Pozostałe zakwalifikowane osoby zostaną zapisane na listę rezerwową. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia
II etapu zostanie przekazana drogą elektroniczną.

II etap (2  kwietnia)
Test, który składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Etap ten odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. Do drugiej części otwartej przechodzą tylko osoby, które osiągną najwyższe wyniki w części pierwszej –testowej.

Finał – rozstrzygnięcie (4  czerwca)
Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizatora konkursu. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy CSR. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodnie.

***
Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian
i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek
– Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/konkurs-csr/

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XV edycji LOB: CCC, Bank BNP Paribas, ERGO Hestia, Henkel Polska

Patroni honorowi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów

Patroni medialni: Odpowiedzialnybiznes.pl; AIESEC Polska, dlastudenta.pl, PRoto, IMM