fbpx

„Pokolenie Z w ocenie pracodawców” – raport o młodych pracownikach

Jakie korzyści we współpracy z osobami urodzonymi po 1990 roku widzą przełożeni, a co im przeszkadza? Jak przygotować się do wejścia na rynek pracy, by spełnić wymagania pracodawców? Odpowiedzi m.in. na te pytania znaleźć można w raporcie dr Anny Dolot – Eksperta HR w ATERIMA HR.

Pracodawcy przyznali, że młodzi ludzie stanowią dziś od kilku do 35% ogółu pracowników w przedsiębiorstwach. Na razie to mniejszość, ale sytuacja naturalnie będzie się zmieniać. ATERIMA HR zapytała przedstawicieli firm, które zatrudniają osoby z pokolenia Z, o opinie na temat tej grupy i o to, czy są przygotowani do współpracy między pokoleniami.

Okazuje się, że część już podczas prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dopytuje o to, co dla potencjalnego kandydata jest ważne w pracy i co go motywuje – mówi dr Anna Dolot, autorka raportu. – Wydaje się to trafnym podejściem łatwiej dopasować jednego pracownika do systemu motywacyjnego, niż cały system do jednego czy kilku pracowników.

Pracodawcy przyznają, że młodzi w firmie to otwartość, pomysłowość, entuzjazm i ambicje. Okazuje się jednak, że przełożeni dalecy są od bezkrytycznego zachwytu. Podkreślają, że młodzi ludzie bywają chaotyczni, szybko się rozpraszają, a cechy te tuszują wysoką pewnością siebie. Największe rozbieżności charakteryzował jednak obszar związany z oczekiwaniami finansowymi pokolenia Z.

Cały raport zobaczyć można tutaj:

www.aterima.hr/raport-pokolenie-z-pracodawcy

Publikacja powstała w oparciu o wywiady pogłębione z pracodawcami. Wnioski z rozmów podzielono na trzy części. Pierwsza – na temat zalet i wad pracy z młodymi osobami. Druga część dotyczyła sposobów na motywowanie przedstawicieli pokolenia Z, a trzecia przyszłości, czyli przygotowań do współpracy między pracownikami z różnych grup wiekowych.

Raport „Pokolenie Z w ocenie pracodawców” to druga analiza ATERIMA HR o obecności młodego pokolenia na rynku pracy. W pierwszej o preferencje dotyczące zatrudnienia pytano przedstawicieli pokolenia Z. Dr Anna Dolot przebadała 1162 osoby urodzone w 1990 r. i później. Raport „Zawodowy alfabet pokolenia Z” dostępny jest na stronie www.aterima.hr/raport-preferencje.