fbpx

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy

Chętnych do współpracy z rodzinami zastępczymi w zakresie pomocy w opiece nad dziećmi, prowadzenia korepetycji przedmiotowych oraz wspierania rozwoju i zainteresowań dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapraszamy do wolontariatu w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Zadaniem wolontariusza będzie również współpraca i udzielanie wsparcia przy organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Do współpracy PCPR zaangażuje osoby, które:

 • ukończyły 18 rok życia;
 • są wrażliwe na problemy innych ludzi;
 • są dyspozycyjne;
 • pragną rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenie;
 • są gotowe i chętne do niesienia pomocy dzieciom.

PCPR zapewnia:

 • wsparcie formalne i merytoryczne;
 • szkolenie wstępne;
 • aktywną pomoc opiekuna wolontariatu;
 • umowę o wolontariat;
 • oraz możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach pełnionej aktywności.

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt:

 • osobisty w siedzibie PCPR: ul. Książąt Opolskich 27;
 • telefonicznie: 77 44 20 504;
 • e-mailowo: pcpropole@pcpropole.pl