fbpx

Praktyka w Urzędzie BEREC – Agencji Unii Europejskiej z siedzibą w Rydze (Łotwa)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Urząd BEREC – Agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Rydze (Łotwa) ogłosiła możliwość ubiegania się o staż dla następujących profili: zasoby ludzkie, ICT, zamówienia i finanse, komunikacja, zarządzanie programami, polityka i administracja.

Program staży to doskonała okazja dla absolwentów do zapoznania się z pracą instytucji UE i skorzystania z pierwszego doświadczenia zawodowego. Nie ma terminu składania wniosków, jednak agencja radzi kandydatom, aby pamiętali, że co roku po 15 lipca otrzymane wnioski są sprawdzane pod kątem kryteriów kwalifikowalności. Okres stażu wynosi sześć miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na łączny okres maksymalnie dwunastu miesięcy. Stażyści mają prawo do comiesięcznego stypendium, które na tegoroczny program staży ustalono na poziomie 1036,50 EUR.

Więcej informacji na temat warunków programu można znaleźć na stronie internetowej BEREC.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).