fbpx

Absolwent Miesiąca Łukasz Walkowiak

 

Imię i nazwisko:

Łukasz Walkowiak

Ukończony kierunek:

Socjologia – studia I stopnia

Czym się obecnie zajmujesz?

Obecnie kontynuuję studia magisterskie także z socjologii. Działam w Kole Naukowym Socjologów, które staram się wraz z kolegami umiędzynarodowić zapraszając do współpracy naszych kolegów z zagranicy. Serdecznie oczywiście zapraszam! Poza tym staram się działać jako wolontariusz przy projekcie EDUKO, gdzie pomagam w prowadzeniu badań społecznych czy przy Festiwalu Opolskie Lamy i innych. Jestem też sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców.

Jakie działania podejmowałaś w czasie studiów, które pozwoliły Ci osiągnąć to, czym się teraz zajmujesz?

Przede wszystkim podejmowanie aktywności na różnych płaszczyznach: projektach badawczych, praktykach, przy organizacji wydarzeń, a przede wszystkim działalność w Kole Socjologów i jako wolontariusz.

Czym dla Ciebie jest sukces?

Ciągłą realizacją siebie i ciągłym rozwijaniem innych. Nie uważam za sukces ukończenie drogi ale uważam, że sukcesem jest nieprzerwane jej przemierzenie.

A co jest Twoim największym sukcesem?

Moim największym sukcesem jest na pewno przełamanie bariery językowej dzięki której mogę rozmawiać z kolegami z całego świata i podejmować kontakty, poprzez które mam szansę się rozwijać. Ale także uważam za niego dostanie wyróżnienia za moją pracę dyplomową (dziękuję za pomoc w jej realizacji mojej Pani Promotor dr Kamilli Biskupskiej i wszystkim, którzy mi byli życzliwi i pomocni na drodze jej realizacji).

Co byś poradziła studentom, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze rozwoju swojej kariery?

Przede wszystkim działajcie!!! Angażujecie się na Uczelni i poza nią. Nawet jeśli wydaje się wam że ten wolontariat przy wydarzeniu to tylko strata czasu to pomyślcie, że to właśnie wy stanowicie w jego czasie węzły informacyjnego krwioobiegu i to właśnie wtedy dajecie się poznać lokalnym liderom od najlepszej strony. To wtedy dowiadujecie się jak wydarzenie działa od podszewki,  tworzycie sieci kontaktów, uczycie się jak przekazywać informacje, jak rozmawiać z gościem,  czy jak komunikować się w grupie (nawet na Facebooku – bo możecie nie wiedzieć ale takiej efektywnej komunikacji też trzeba się nauczyć)… Działajcie!!! 🙂

Zdjęcia: archiwum prywatne

Absolwent Kwietnia 2017 - Łukasz Walkowiak

Poznaj pozostałych Absolwentów Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


Zgłoś Absolwenta Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


11 + 14 =