fbpx

Absolwentka Miesiąca
Estera Baksik

 

Imię i nazwisko:

Estera Baksik

Ukończony kierunek:

Teologia – specjalność katechetyczno-pastoralna (5-letnie magisterskie)

Czym się obecnie zajmujesz?

Pracuję w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej jako manager public relations oraz wykładowczyni liturgiki. Jestem doktorantką na Wydziale Teologicznym UO.

Jakie działania podejmowałaś w czasie studiów, które pozwoliły Ci osiągnąć to, czym się teraz zajmujesz?

Podczas studiów angażowałam się w prace samorządu studenckiego WT UO, wydziałowych komisji oraz Parlamentu Studentów UO. Ponadto działałam w Kole Naukowym Teologów WT UO i duszpasterstwie Resurrexit. Podejmowałam kursy doskonalące oraz na 5.roku rozpoczęłam studia podyplomowe z komunikacji społecznej i dziennikarstwa. Wielopłaszczyznowa działalność pozwoliła mi zdobyć umiejętności i doświadczenia potrzebne w pracy managera. Czynne uczestnictwo w krajowych konferencjach naukowych pomogło mi odnaleźć zainteresowania naukowe, które pogłębiam podczas studiów doktoranckich.

Czym dla Ciebie jest sukces?

Sukces jest efektem ciężkiej pracy, wytrwałości, poświęceń oraz wsparcia najbliższych.

A co jest Twoim największym sukcesem?

Sukcesem jest dla mnie realizowanie małych celów i marzeń przy jednoczesnym poczuciu szczęścia.

Co byś poradziła studentom, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze rozwoju swojej kariery?

Nie traktujcie studiów jako szkoły zawodowej, po której otrzymacie konkretny zawód. Miejcie szersze perspektywy! Prawdziwie studiowanie oraz angażowanie się w działalność uniwersytecką pozwala na zdobycie nie tylko wiedzy i szeregu umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Przede wszystkim jest to okazja do kształtowana charakteru i samorozwoju.

 

Absolwentka Lipca 2016 - Estera Baksik

Poznaj pozostałych Absolwentów Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


Zgłoś Absolwenta Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


12 + 15 =