fbpx

Absolwentka Miesiąca
Agnieszka Świerczyńska

 

Imię i nazwisko:

Agnieszka Magdalena Świerczyńska

Ukończony kierunek:

Pedagogika, specjalność: arteterapia z animacją kultury, I stopnia

Pedagogika kulturalno-oświatowa, II stopnia

Czym się obecnie zajmujesz?

Jestem:

mamą 5-letniego Jasia;

doktorantką nauk społecznych z zakresu pedagogiki Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego;

pracownikiem Działu Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;

lokalnym animatorem kultury.

Jakie działania podejmowałeś w czasie studiów, które pozwoliły Ci osiągnąć to, czym się teraz zajmujesz?

Angażowałam się w prace Koła Naukowego Animatorów i Arteterapeutów Synestezja, działającego w strukturach Koła Naukowego Pedagogów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Inicjatywy podejmowane w ramach aktywności naukowej, koncentrowały się głównie na zdobywaniu umiejętności propagowania i organizowania działalności społeczno-kulturalnej, przygotowaniu do przyszłej roli animatorów i edukatorów poprzez praktyki organizowane w instytucjach kulturalno-oświatowych – w tym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – gdzie obecnie pracuję.

Animowanie czasu lokalnej społeczności z obszarów województwa opolskiego było bardzo istotnym elementem układanki edukacyjnej, bowiem stanowiło praktyczny sprawdzian umiejętności i wiedzy, zdobytych w czasie studiów.

Czym dla Ciebie jest sukces?

Sukces to poczucie spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym.

A co jest Twoim największym sukcesem?

Rodzina, która wspiera mnie w rozwoju naukowym i zawodowym.

Co byś poradził studentom, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze rozwoju swojej kariery?

Młodzież akademicka w okresie swojej edukacji uniwersyteckiej podejmuje szereg działań mających istotne znaczenie w ich przyszłej pracy zawodowej. Tak przydatna praktyka zdobywana jest poprzez pracę w kołach naukowych, które oprócz pełnienia funkcji integracyjnej, inspirują i pobudzają do działania, a poprzez funkcję motywacyjną, zachęcają swoich członków do dalszego samokształcenia. W związku z tym zachęcam studentów do poszukiwania własnej drogi we współczesnym świecie, poprzez przynależność do grup rówieśniczych – studenckiego ruchu naukowego.

 

Absolwentka Września 2016 - Agnieszka Świerczyńska

Poznaj pozostałych Absolwentów Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


Zgłoś Absolwenta Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


12 + 9 =