fbpx

Fundacja Court Watch Polska

 

Misją Fundacji Court Watch Polska jest zmienianie polskiego sądownictwa na lepsze.

Dążymy do tego, aby każdy człowiek, przekraczając próg sądu, był spokojny, że zostanie potraktowany sprawiedliwie. Rocznie nawet 10 tysięcy osób w Polsce czuje się bezpieczniej, bo przebieg ich procesu obserwują nasi wolontariusze. Zgromadziliśmy największą bazę obserwacji rozpraw na świecie.

Dzięki uzyskanej wiedzy skutecznie przekonujemy sędziów do zmiany zachowań oraz uczymy, co robić, aby każdy – nawet przegrany w sprawie – mógł opuścić gmach sądu z przekonaniem, że miał sprawiedliwy proces.

Strukturalnym problemem Polski jest niski poziom zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, gdy np. w Czechach, Francji, Niemczech czy Szwecji zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest zawsze nieco wyższe niż do innych ludzi, to w Polsce zaufanie do sądów jest jeszcze niższe niż i tak alarmująco niski poziom kapitału społecznego.
Brak zaufania sprawia, że wiele osób nie korzysta z wymiaru sprawiedliwości, kiedy jest on potrzebny. Zbyt wielu Polaków czuje się bez szans w razie sporu z państwem, a z drugiej strony ignoruje wezwania do sądu, nie szanuje i nie wykonuje wyroków. Z punktu widzenia gospodarki sądy, które nie budzą zaufania, oznaczają wyższe koszty transakcyjne, brak poczucia pewności obrotu i poszanowania praw własności. Przekłada się to na mniejszy napływ inwestycji i niższą skłonność do działań przedsiębiorczych.

Osoby biorące udział w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów mogą na własne oczy przekonać się, jaka jest naprawdę polska Temida, skonfrontować z rzeczywistością popularne stereotypy oraz wyidealizowane wyobrażenia. Wizerunek sądów w oczach większości Polaków nie jest zbudowany na osobistym doświadczeniu. Kształtują go wypowiedzi innych ludzi, których właściwością jest to, że docierają tym dalej, im większe budzą emocje. Nie trudno zgadnąć, jakie emocje w tym przypadku wzbudzić jest łatwiej.
Uważamy, że wielką szansą dla polskiego sądownictwa jest wyjście naprzeciw obawom i potrzebom społeczeństwa, otwarcie się na obecność, zainteresowanie i ciekawość Polaków, którzy zasługują na godną zaufania trzecią władzę.

Jak zostać wolontariuszem w Fundacji?

W naszej organizacji proces rekrutacji jest nietypowy. Fundacja Court Watch Polska realizuje działania monitoringowe metodą crowdsourcingu, czyli korzysta z pomocy wielu współpracowników pracujących zdalnie. Dlatego na 10 pracowników Wnioskodawcy przypada aż 500 wolontariuszy tworzących ogólnopolską sieć badaczy. Taki sposób działania umożliwia nam informatyczny System Zbierania Danych umożliwiający branie udziału setkom rozproszonych wolontariuszy w procesie monitoringu. Żeby zostać naszym wolontariuszem bądź zrealizować praktyki należy wziąć udział w 90 min. szkoleniu, gdzie wyjaśniamy cele Fundacji, poruszamy kwestie dotyczące tematyki polskiego sądownictwa oraz tłumaczymy zasady pracy na naszych narzędziach badawczych.

Jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat?

Idealny kandydat do realizacji praktyk w naszej Fundacji powinien być otwarty, uważny i spostrzegawczy. Nie powinien bać się zadawać pytań a jednocześnie musi to być osoba respektująca zasady i potrafiąca reprezentować naszą Fundację na zewnątrz.

Jakie pytania najczęściej są zadawane na rozmowach rekrutacyjnych przez potencjalnych kandydatów?

Najczęściej zadawane pytania dotyczą naszych formularzy (czyli np. jak je uzupełniać, które pola są obowiązkowe, jak uzupełniać kartę czasu praktyk itd.) oraz kwestii technicznych związanych z praktykami, np. okres realizacji, sposób wystawienia zaświadczeń itd.

Toruń, Warszawa

  • Obecność na szkoleniu,
  • Podpisanie umowy wolontariatu/praktyki/skierowania na praktyki – zgodnie z wymogami uczelni.

    Nie wymagamy dodatkowych dokumentów.

Sprawdź nasze oferty pracy w serwisie www.biurokarier.edu.pl
Nie widzisz oferty logowania? Zarejestruj konto!

Więcej informacji o serwisie znajdziesz tutaj.