fbpx

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

Sekretarka/Referent

Nazwa firmy: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu
Profil firmy: Administracja publiczna
Stanowisko: Sekretarka/Referent
Miejsce pracy: Opole
Kontakt: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

tel. 77 4543721

Poszukuję:

 Student
Tryb studiów:   dzienne;         zaoczne;
Kierunek studiów: administracja; prawo; nauki społeczne, humanistyczne.

 

Absolwent
Tytuł    magister;         licencjat;
Kierunek studiów: administracja; prawo; nauki społeczne, humanistyczne.

 

Wymagania wobec kandydatów:
 • umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza Pakietu MS Office,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • apolityczność,
Zakres obowiązków:
 • prowadzenie Sekretariatu Biura,
 • obsługa i rejestracja korespondencji wychodzącej
  i przychodzącej,
 • monitorowanie obiegu dokumentów, ich kompletowanie
  i archiwizacja,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej i ewidencji przychodów
  i rozchodów materiałów biurowych,
 • wykonywanie czynności wynikających z bieżącej pracy Biura,
 • dbałość o wygląd i wizerunek Biura,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Delegatury.
Oferowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na 1/2 etat;

praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135 ze zm.).

 

Termin ważności oferty: 8 kwietnia 2016 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Delegatury KBW w Opolu w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r.