fbpx

Polska Akademia Nauk

XII Letnie Praktyki Badawcze
XII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk
 Kontakt  praktyki@ibspan.waw.pl
Organizatorzy Instytut Badań Systemowych PAN

Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wymagania wobec kandydatów – zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także nauk technicznych,
– zapał do pracy,
– chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.
Zakres obowiązków – praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, biznes, rynki finansowe)

– bezpieczeństwem i analizą złożonych systemów

– zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów

– modelowaniem nowoczesnych rynków finansowych

– ekonomią wirtualnych światów

Oferowane warunki
– udział w różnorodnych projektach,

– rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,

– łączenie badań naukowych z biznesem,

– pracę w interdyscyplinarnych zespołach,

– najlepsze brytyjskie wzorce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/BK/2016. Zgłoszenia są oceniane na bieżąco. Ilość miejsc na praktykach jest ograniczona.
 Dodatkowe informacje  Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl

 

Czas trwania
 lipiec-wrzesień 2016 r. w Warszawie