fbpx

Regulamin wypożyczalni rowerowej Koło UO


 1. Wypożyczane rowery są własnością Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Rowery są wyposażone w oświetlenie (z przodu w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające), co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, sygnał ostrzegawczy, linkę zabezpieczającą.
 3. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 4. Aby wypożyczyć rower należy:
  • przedstawić dowód osobisty i ważną legitymację studencką,
  • posiadać status studenta Uniwersytetu Opolskiego,
  • być osobą pełnoletnią lub w przypadku osoby niepełnoletniej przedstawić zgodę rodzica lub prawnego opiekuna,
  • podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,
 5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 7. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 8. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
 9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek:
  • telefonicznie zawiadomić Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego pod numerem telefonu 77 452 70 54,
  • niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży przedstawić w Akademickim Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.
 11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy i odtworzenia do stanu pierwotnego przed wypożyczeniem lub uszkodzeniem.
 12. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Jeżeli pracownik Uniwersytetu Opolskiego uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 14. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie.