fbpx

Rekrutacja do bezpłatnego projektu ABSOLWENT

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – numer umowy ABS/000003/01/D.

Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć.

Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym.  Elementy zadania: indywidualne doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty i szkolenia zawodowe, mentoring.

Jeśli spełniasz kryteria beneficjenta projektu, serdecznie zapraszamy do udziału! Kontakt e-mail: projekt@absolwent.org

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

PROCEDURY PROGRAMU ABSOLWENT