fbpx

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami do projektu aktywizacji zawodowej pn. „GraduatON”.

Zachęcamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. “GraduatON”.

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację “Reaxum”, która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej. Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie Fundacja “Reaxum”  gwarantuje pracę.

Na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji “Reaxum” znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania: https://reaxum.eu/graduaton/