fbpx

Staże w Misji Doradczej UE na Ukrainie (EUAM Ukraine)

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na 2 stanowiska na stażu w Misji Doradczej UE na Ukrainie (EUAM Ukraine). Termin zgłoszeń mija 22.02.2018 r.

Udział w programie stażowym ma na celu głębsze zapoznanie się z mandatem i praktycznymi aspektami funkcjonowania Misji Doradczej UE na Ukrainie. Staże odbywają się w Kijowie i skierowane są do osób będących na początku kariery zawodowej, którzy ukończyli min. 3-letnie studia uniwersyteckie, zakończone uzyskaniem dyplomu. Na jedno ze stanowisk poszukiwane są osoby posiadające wykształcenie prawnicze. Kandydaci powinni posiadać  biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doskonałe umiejętności komunikacyjne, komputerowe oraz umiejętność redagowania tekstów. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego oraz sytuacji politycznej na Ukrainie.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru na staż oraz zasady programu stażowego znajdują się w załącznikach Annex 1  i  Annex 4 (do pobrania poniżej).

Staże rozpoczną się 1 kwietnia i będą trwały do 30 września 2018 r.  Stażyści otrzymają środki na utrzymanie – 750 euro miesięcznie oraz ubezpieczenie od wypadków.

Kandydaci zainteresowani odbyciem stażu proszeni są o przesłanie do dn. 22 lutego 2018 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego) swojej aplikacji na adres: cpcc-ukraine@eeas.europa.eu, zawierającej wypełniony w języku angielskim formularz aplikacyjny (Annex 2). Jedna osoba może aplikować tylko na jedno stanowisko.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o poinformowanie MSZ o przesłanym zgłoszeniu na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.

Ogłoszenie dostępne jest także na stronie www MSZ: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/aktualne_ogloszenia/europejska_sluzba_dzialan_zewnetrznych_informuje_o_naborze_na_2_stanowiska_na_stazu_w_misji_doradczej_ue_na_ukrainie__euam_ukraine___termin_zgloszen_mija_22_02_2018_r_

ANNEX 1
ANNEX 2
ANNEX 4