fbpx

Szkolenie z Obywatelskiego Monitoringu Sądów

Szkolenia Fundacji Court Watch Polska przygotowują uczestników do pełnienia roli obserwatorów rozpraw sądowych w ramach programu “Obywatelskiego Monitoringu Sądów” prowadzonego przez Fundację. Obserwator zyskuje podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia obserwacji rozpraw. W szczególności szkolenia mogą być atrakcyjne dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat sądownictwa i swoich praw przed sądem, mogą stanowić doskonałe rozwinięcie zajęć. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów prawa, administracji oraz kierunków społecznych, np. socjologii, pracy socjalnej, resocjalizacji. Fundacja współpracuje z wieloma uczelniami, szkoła i instytucjami – działania mają wymiar ogólnopolski.

Podczas szkolenia poruszane są następujące kwestie:

§  Historia, cele i osiągnięcia ruchu Court Watch

§  Konstytucyjne podstawy działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce

§  Ustrój sądownictwa w Polsce

§  Prawa obywatela przed sądem

§  Praktyka przebiegu rozprawy sądowej

§  Problemy polskiego sądownictwa wg badań i analiz

§  Metodologia obserwacji rozpraw sądowych

§  Praca z formularzami obserwacyjnymi i systemem wprowadzania danych on-line

Po odbyciu szkolenia, można zostać obserwatorem Fundacji i w ten sposób odbyć praktyki w Fundacji Court Watch Polska.

Prowadząca: Bogna Kociołowicz-Wiśniewska.

Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 87A, Wydział Prawa i Administracji, sala 5.18.

20 marca 2018, godz. 16:00-17:30