fbpx

VII edycja konkursu “Etyka w finansach”

Misją konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy, natomiast ideą konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.

Konkurs wykreował za pośrednictwem internetu międzynarodową dyskusję nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnioną świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego integralności. Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie. Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą cennym materiałem do dyskusji i działań podejmowanych w celu wzmocnienia roli etyki w sektorze finansowym. Konkurs Etyka w Finansach daje szansę na podzielenie się swoją pasją do wykonywanej pracy, realizowanych badań naukowych – a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maks. 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych. Esej powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij wiadomość na adres: sekretarzkeb@zbp.pl – w odpowiedzi otrzymasz zasady udziału w konkursie.
Końcowy termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszenia: 28 lutego 2019 roku.
Końcowy termin nadsyłania esejów: 5 kwietnia 2019 roku.

Jury, składające się z ekspertów w dziedzinie finansów i etyki, wybierze zwycięzców.
Pula nagród wynosi 20 tys. zł. Nagrody przekazywane są w formie pieniężnej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2019 r. oraz będą publikowane na stronie Związku Banków Polskich.

Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną przetłumaczone na język angielski i przekazane do międzynarodowej edycji konkursu.

Laureaci oraz tematy ich esejów

  • Monika Swaczyna „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym”
  • Stanisław Stefaniak „Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego”
  • Aleksander Kowalski „Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków”
  • Mateusz Kucz „Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym?”
  • Kamil Pruchnik „Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i zagrożenia etyczne”.

Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich – www.zbp.pl.