fbpx

Zajęcia mają na celu przedstawić interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje kształcone na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Zakres kształcenia, obejmujący nauki przyrodnicze, społeczne i techniczne oraz inżynierskie pozwala zdobyć wszechstronne umiejętności ułatwiające start na rynku pracy. Zajęcia będą obejmowały wykład wprowadzający pt. „Kreatywny gospodarz przestrzeni”, test poznawczy własnych kompetencji oceniający predyspozycje każdego z uczestników do wykonywania różnych zadań zawodowych oraz gry improwizowane z zakresu pracy w gospodarce przestrzennej.

Warsztat organizowany jest przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego UO w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

Pełna oferta Uniwersytetu Opolskiego znajduje się na stronie: http://kariera.uni.opole.pl/otk-uniwersytet-opolski/

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny,
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole

18.10.2018, godzina 9:00-11:00