fbpx

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

Warsztaty międzykulturowe prowadzone są przez międzynarodowy zespół studentów. Zajęcia opierają się na pracy w małych grupach, prezentacji interesujących faktów z poszczególnych krajów a przede wszystkim na dyskusji. Chcemy dać uczestnikom możliwość zadawania pytań na tematy, które ich interesują.

Zapraszamy na Warsztaty międzykulturowe, które z okazji OTK przygotowali członkowie Buddy Programme i Akademickie Centrum Karier.

Pełna oferta Uniwersytetu Opolskiego znajduje się na stronie: http://kariera.uni.opole.pl/otk-uniwersytet-opolski/

Studenckie Centrum Kultury lub Collegium Civitas,
w zależności od liczebności grup – informacja do uczestników zostanie przesłana e-mailem

16 października 2018, godz. 9:30 – 11:30