fbpx

Celem proponowanego warsztatu jest aktywizacja uczniów do pracy twórczej i uwrażliwienie na społeczno-kulturowe mechanizmy warunkujące wygląd ich najbliższego otoczenia.

Warsztaty pozwolą uczniom odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Co to jest przestrzeń społeczna? Co na nią wpływa? Co ją kształtuje? (historia i teraźniejszość – jak ludzie żyli kiedyś, a jak teraz)

 • Jak przestrzeń określa to, kim jesteśmy?

 • Jak zachowanie zależy od tego, w jakiej przestrzeni się znajdujemy?

 • Co to znaczy projektować przestrzeń do pracy/zabawy/relaksu/nauki?

 • Co to jest dom/ szkoła/ulica?

 • Co to jest przyjazna przestrzeń? Jak ją stworzyć?

 • Co to znaczy być projektantem? Czy każdy może nim zostać?

Dzięki warsztatom uczeń rozwinie umiejętności:

 • krytycznego, świadomego myślenie o otoczeniu człowieka

 • wrażliwość na nierówności społeczne

 • pracy zespołowej

Dzięki warsztatom uczeń poszerzy wiedzę o:

 • podstawach semiotyki przestrzeni

 • podstawach projektowania badań nad przestrzenią społeczną

Uniwersytet Opolski, Collegium Civitas, sala 119.

15 marca 2018, godz. 17:00