fbpx

Zarządzanie Infrastrukturą Krytyczną ZIK’2019. Praktyczne aspekty zarządzania rozwojem i bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Agencja Promocji Inwestycji mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pn. „Zarządzanie Infrastrukturą Krytyczną ZIK’2019. Praktyczne aspekty zarządzania rozwojem i bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”.

Idea:

Konferencja ZIK’2019 jest spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Konferencja jest poświęcona praktycznym aspektom zarządzania rozwojem i bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej. W jej trakcie zostaną zaprezentowane wyniki badań uzyskanych przez grono naukowców, doświadczenia przedsiębiorców – praktyków realizujących projekty biznesowe w zakresie zarządzania infrastrukturą krytyczną oraz punkt widzenia przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Termin:

5 czerwca 2019 roku, godz. 9:00 – 16:00

Tematyka:

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w procesie realizacji obiektów IK,
 • Wyniki badań naukowych dotyczących procesu zarządzania bezpieczeństwem IK,
 • Rola administracji publicznej i administracji samorządowej w rozwoju IK,
 • Kształcenie kadr na potrzeby przedsiębiorstw i administracji,
 • Wymagania wobec uczestników procesu rozwoju IK,
 • Możliwości współpracy przedsiębiorstw, administracji i sektora nauki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IK.

Program ramowy

 • 09:00 – 10:00 Rejestracja
 • 10:00 – 10:40 Otwarcie konferencji
 • 10:40 – 11:40 Blok tematyczny nr 1 – Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w praktyce realizacji i eksploatacji obiektów infrastruktury krytycznej
 • 11:40 – 12:10 Przerwa kawowa
 • 12:10 – 13:40 Blok tematyczny nr 2 – Rola instytucji naukowych w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 • 13:40 – 14:40 Obiad
 • 14:40 – 15:40 Blok tematyczny nr 3 – Wymagania wobec uczestników procesu rozwoju infrastruktury krytycznej
 • 15:40 – 16:00 Podsumowanie konferencji

Miejsce

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Informacje organizacyjne:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla pierwszych 100 zarejestrowanych osób Organizatorzy Konferencji przygotowali publikację pt. „Zarządzanie sytuacyjne bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa”.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rejestracji z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Uprzejmie prosimy o wykorzystanie do rejestracji formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ_Rs5KPgVJ_mZZt8rRQ4omBcmNEpC-g_qfpj8yls0PlGqbw/viewform

Osoby uczestniczące w konferencji uzyskają certyfikaty zaświadczające obecność w ramach wydarzenia – certyfikaty będą wystawiane i wysyłane w formie elektronicznej.

Informacje o konferencji: https://wz.pw.edu.pl/index.php/Nauka/Konferencje-Wydzialu/Konferencja-Zarzadzanie-Infrastruktura-Krytyczna-2019

Program konferencji: https://wz.pw.edu.pl/index.php/Nauka/Konferencje-Wydzialu/Konferencja-Zarzadzanie-Infrastruktura-Krytyczna-2019/Agenda