fbpx

Online: Świadomy zawsze ubezpieczony | 17.11.2020

W ramach wykładu dowiesz, się dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Przywołane zostaną regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Omówiony zostanie cel i istota ubezpieczenia społecznego jako gwaranta w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu pewnych zdarzeń losowych tj. np. choroba, kalectwo, ciąża, starość nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Prowadzący: Elżbieta Kaczorowska-Rams
Zastępca Dyrektora do spraw Dochodów Oddziału ZUS w Opolu. Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Opolu, od początku kariery zawodowej związana z Zakładem. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych i pedagog, który łączy wiedzę z zakresu ubezpieczeń i składek z praktyką, prowadząc projekty edukacyjne w tym zakresie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Zaangażowany współtwórca wydarzeń kulturalnych oraz działań edukacyjnych.

 

Szkolenie prowadzone online.
Uczestnicy szkolenia otrzymają link na adres e-mail podany przy rejestracji.
17 listopada 2020, godz. 14:00 – 15:30