fbpx
W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Opolu zapraszamy na warsztaty:
Jak zaplanować rozwój swojej gminy?
Zajęcia uczą programowania rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej, określenie mocnych i słabych stron gminy, celu, kierunków jej rozwoju.
Prowadzące: dr Edyta Szafranek i dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
Edyta Szafranek, doktor ekonomii. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni wykładowca na kierunkach Gospodarka Przestrzenna, Ekonomia – Gospodarka Miejska i Regionalna. Autorka i współautorka kilku programów strategicznych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół rozwoju regionalnego.
Agnieszka Dembicka-Niemiec. Pracuje jako Adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni wykładowca na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół rozwoju miast ich funkcjonowania, przemian w kierunku rozwoju zrównoważonego. Ponadto interesuje się rozwojem regionalnym
O wydarzeniu:
Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej.
Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.
Pełna oferta Uniwersytetu Opolskiego znajduje się na stronie: https://kariera.uni.opole.pl/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-opolu/

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, sala 20

22 października 2019, godz. 10:00 – 12:00