fbpx

Serwis biurokarier.edu.pl – baza ofert i CV dla studenta


Czym jest serwis biurokarier.edu.pl ?


Serwis biurokarier.edu.pl to platforma z ofertami pracy, praktyk i staży oraz możliwością przygotowania własnego profilu osobowego czy korzystania z kreatora CV. System ten dopasowuje oferty z serwisu do umiejętności i kwalifikacji kandydata, przez co zainteresowani otrzymują powiadomienia o ofertach najbardziej zbliżonych do swoich wymagań i kompetencji.

Kto może zarejestrować się w serwisie?


Serwis jest skierowany do studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

FAQ i instrukcja korzystania z serwisu


Informacje na temat funkcjonowania serwisu znajdziesz w instrukcji.

FAQ – przewodnik dla studentów i absolwentów.

Jak zarejestrować się w serwisie?


Przebieg procedury rejestracyjnej został opisany poniżej. Niezależnie od tego jaki status posiadasz – status studenta czy status absolwenta wypełnij formularz i dostarcz go do nas.

Użytkowanie serwisu warto rozpocząć od uzupełnienia swojego profilu zawodowego, ponieważ pracodawcy mają możliwość przeszukiwania profili zawodowych kandydatów. Możesz wykorzystać w tym celu zawartość Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Pozwoli to wzbogacić Twój profil o wybrane informacje na temat przebiegu studiów (np. przedmioty, które ukończyłeś, tytuł pracy dyplomowej). Opcja ta jest jednak dostępna tylko dla osób, które rozpoczęły studia nie wcześniej niż w 2004 roku.