Jak czytać księgi wieczyste? | 14.03.2018

Celem szkolenia jest prezentacja elektronicznego systemu ksiąg wieczystych w Polsce. Szczególna uwaga zostanie skupiona na umiejętności czytania i analizy ksiąg wieczystych. Jak czytać księgi wieczyste Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, 45-058...

Jak skutecznie grać na giełdzie? | 14.03.2018

Na szkoleniu słuchacze poznają istotę i założenia metod analizy giełdowej, nabywają umiejętności przeprowadzenia analizy wykresów, poznają różnorodne strategie inwestycyjne wykorzystywane na rynku kapitałowym, a także nabywają umiejętności minimalizowania ryzyka...

Jak zarabiać w Internecie? | 14.03.2018

Na szkoleniu słuchacze poznają klasyfikację platform wymiany informacji w Internecie, modele biznesu internetowego, aktywne i pasywne sposoby zarabiania w Internecie, sposoby prowadzenia skutecznego i dochodowego sklepu internetowego, prowadzenie biznesu w mediach...

Gra logistyczna TransEdu | 14.03.2018

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Umożliwiają uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przewozu ładunków. Aplikacja TransEdu wykorzystywana podczas warsztatów oparta jest na działaniu systemu giełdy transportowej. Każdy gracz wciela się w...

Zaprojektuj! Warsztaty z projektowania społecznego | 15.03.2018

Celem proponowanego warsztatu jest aktywizacja uczniów do pracy twórczej i uwrażliwienie na społeczno-kulturowe mechanizmy warunkujące wygląd ich najbliższego otoczenia. Warsztaty pozwolą uczniom odpowiedzieć na następujące pytania: Co to jest przestrzeń społeczna? Co...