fbpx

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny organizuje kolejną edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Celem konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego działania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jakie spełniają systemy gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja w Polsce i na świecie.

Dla autorów najbardziej wyróżniających się prac przewidziane są nagrody pieniężne oraz możliwość publikacji w wydawanych przez BFG czasopiśmie naukowym “Bezpieczny Bank”.

 

Regulamin i zasady konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej www.bfg.pl/konkurs