fbpx

Barometr zawodów 2019 już dostępny

Barometr zawodów to badanie, które zostało zrealizowane już po raz czwarty  z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie ogólnopolskim jest ono koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Głównym celem barometru zawodów jest diagnozowanie rynku pracy oraz definiowanie, których zawodów na lokalnym rynku pracy jest za mało, a których za dużo. Badanie opiera się na danych zebranych w panelach eksperckich, a prognozy w nim przedstawione są krótkookresowe (jednoroczne).

Stanisław Szwed we wstępie do badania zwraca uwagę, że coraz mniej osób pozostaje bez zatrudnienia a realne płace są coraz wyższe, natomiast największym problemem na rynku pracy dziś, jest niedobór pracowników. Autorzy raportu zwracają również uwagę, że nasilają się tendencje, które były obserwowane już wcześniej, czyli niedopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy (często zawody, w których brakuje pracowników to te, które wymagają uzyskania czasochłonnych i kosztownych uprawnień) oraz coraz mniejszy udział zawodów nadwyżkowych.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://barometrzawodow.pl/