fbpx

Otwarcie procedury rekrutacyjnej na stanowisko ds. projektu (Project Officer) w Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  informuje o otwarciu procedury rekrutacyjnej na stanowisko ds. projektu  (Project Officer) w Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Wymagane kryteria dla kandydatów to m.in.: rejestracja w systemie EPSO dla pracowników kontraktowych, ukończenie szkoły pomaturalnej lub ukończenie szkoły średniej potwierdzone dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych i trzyletnie doświadczenie zawodowe (w zakresie związanym z opisywanym stanowiskiem), doświadczenie w zarządzaniu projektami,  wiedza w zakresie badań nad energią i innowacji; bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Szczegółowy opis stanowiska, wymagań oraz zasady procedury rekrutacyjnej znajdują się w ogłoszeniu nr INEA/2018/CA/FGIII/03  dostępnym na stronie  https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities.

Kandydaci proszeni są o wysłanie aplikacji przez system  eRecruitment dostępnym na stronie https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities w terminie do  30 marca 2018 r.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w Brukseli na stanowisku pracownika kontraktowego w grupie zaszeregowania FGIII na rok z możliwością przedłużenia kontraktu.

MSZ zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o aplikowaniu na powyższe stanowisko. Informację taką należy przesłać na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.