fbpx

Projekt mobilności zawodowej Reactivate dla poszukujących pracy

Czym jest Reactivate?
Reactivate to wewnątrz unijny program mobilności zawodowej dla osób powyżej 35 roku życia, poszukujących pracy. Pomaga obywatelom UE znaleźć pracę, praktyki zawodowe lub staże w innym państwie członkowskim UE. Program pomaga także pracodawcom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w rekrutowaniu pracowników w całej UE.
Jakie są korzyści?
Reactivate jest realizowany przez konsorcja prowadzone przez unijne instytucje zatrudnienia. Informowanie, dopasowanie kandydatów do miejsc pracy, pośrednictwo i wsparcie finansowe są dostępne zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla pracodawców. Wszystkie usługi są bezpłatne i dopasowane do potrzeb zainteresowanych osób.  Co więcej, łącząc osoby poszukujące pracy z pracodawcami lub/i pracodawców z osobami poszukującymi pracy w całej Unii Europejskiej, Reactivate może pomóc w znalezieniu poszukiwanej pracy, a także w zwiększeniu konkurencyjności unijnych firm.
Pracodawcy:
 • uzyskują wsparcie informacyjne i pomoc w zakresie rekrutacji i dopasowania kompetencji kandydatów do wymagań na określonym stanowisku pracy;
 • mogą również otrzymać wsparcie finansowe na organizację szkolenia w miejscu pracy dla nowego pracownika z innego kraju Unii Europejskiej;

Kandydaci:

 • uzyskują pomoc w znalezieniu potencjalnego pracodawcy w innym kraju Unii Europejskiej;
 • mogą skorzystać z doradztwa zawodowego i profilowania dalszej kariery zawodowej zgodnie z możliwościami rynku pracy na terenie Europy;
 • mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na: szkolenie językowe, przeprowadzkę lub środki finansowe na wyjazd – rozmowę kwalifikacyjną.

Które kraje są uczestnikami?

Mechanizm Reactivate jest otwarty dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż usługi na miejscu mogą być dostępne tylko w krajach konsorcjum. Każdy obywatel UE i pracodawca mogą jednak uzyskać dostęp do programu w celu znalezienia zatrudnienia lub pracowników w innym kraju uczestniczącym.

Zasięg geograficzny programu Reactivate:
Państwa Członkowskie Unii Europejskiej: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania.
Reactivate dla poszukujących pracy – Znajdź pracę lub szansę na szkolenie/staż zawodowy.
Jak Reactivate może mi pomóc?
Instytucje zatrudnienia wspierające program REACTIVATE mogą zaoferować bezpłatne wsparcie oraz informacje, które pomogą Tobie w procesie poszukiwania oraz ubiegania się o pracę, staż lub szkolenie w innym uczestniczącym państwie członkowskim UE. Zapewniają także porady i wskazówki, które pomogą Tobie przygotować się do nowego stanowiska pracy i aklimatyzacji w nowym kraju.
Inne oferowane usługi mogą się różnić w zależności od kraju i mogą obejmować np. pomoc w szkoleniu językowym, tak żeby pomóc Ci w osiedleniu się w kraju docelowym lub inne wsparcie, którego będziesz wymagał. Usługi oferowane przez partnerów Reactivate w Europie mogą się również różnić w zakresie kwoty dofinansowania, formy rozliczenia wsparcia oraz oferowanymi dodatkowymi usługami (w zależności od rodzaju instytucji i jej podstawowej działalności).

Co ze wsparciem finansowym?
Dzięki wsparciu finansowemu możesz częściowo pokryć koszty związane z:
 • wyjazdami na rozmowy kwalifikacyjne;
 • przeprowadzką Twoją lub/i członków Twojej rodziny (małżonka i dzieci) za granicę;
 • szkoleniami językowymi;
 • uznawaniem kwalifikacji (potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych)

Wsparcie finansowe na inne cele, możesz sprawdzić kontaktując się z organizacjami biorącymi udział w programie.

Pamiętaj o koniecznych ubezpieczeniach!

Karta (EKUZ) pozwoli na uzyskanie bezpłatnego leczenia lub obniżonego kosztu opieki medycznej, jeśli zachorujesz w innym kraju UE. Będziesz także musiał opłacić własne ubezpieczenie na podróż.

Ważne:
Osoby poszukujące pracy muszą zarejestrować się w portalu Reactivate lub złożyć formularz aplikacyjny w biurze projektu. Usługi w zakresie rekrutacji, dopasowywania i pośrednictwa pracy świadczone przez partnerów projektu, pozwolą kandydatom za kwalifikować się do wsparcia finansowego. Rejestracja nie jest gwarancją oferty pracy ani wsparcia finansowego.

Czy mogę wziąć udział w Reactivate?
Możesz, jeśli:
 • Masz przynajmniej 35 lat;
 • Mieszkasz w jednym z krajów należących do UE;
 • Przebywasz legalnie w jednym z krajów należących do UE;
 • Jesteś skłonny przenieść się do jednego z krajów należących do UE, w celu podjęcia pracy, stażu lub udziału w szkoleniu.
Adresatami Rectivate są osoby bezrobotne poszukujące pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne, jak również osoby szukające zmiany dotychczasowej ścieżki kariery. Program jest otwarty dla kandydatów z różnymi poziomami wykształcenia i / lub doświadczenia zawodowego.

Liczba ofert staży oraz szkoleń zawodowych może być ograniczona w zależności od konsorcjum realizującego projekty w ramach programu Reactivate. Priorytetowo traktowane są oferty pracy.

Zainteresowany?
W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z instytucją zatrudnienia lub partnerem programu Reactivate.
Aby dowiedzieć się, jak się zarejestrować i skorzystać z programu, skontaktuj się z organizacją biorącą udział w programie.