fbpx

Spójrz na rekrutację oczami rekrutera

Rekrutacja zazwyczaj jest analizowana z perspektywy potencjalnego kandydata – warto spojrzeć na nią także oczami rekrutera, aby lepiej wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Przygotuj się na dodatkowe pytania, testy psychologiczne oraz sprawdzanie umiejętności w ramach Assessment Center.

Profil idealnego kandydata

Rekruterzy zazwyczaj przeprowadzają wstępną selekcję, dostosowując otrzymane aplikacje do ustalonego przez pracodawcę profilu kandydata. Na tym etapie mogą odrzucić CV, które nie spełniają oczekiwań dotyczących na przykład wymaganego wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy posiadanych umiejętności. Rekruter zwraca także uwagę na kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność czy zdolność do pracy w grupie.
Wyselekcjonowane CV mogą być następnie porównywane pod kątem dodatkowych kompetencji, które nie zostały sprecyzowane w wymaganiach, ale okażą się przydatne na danym stanowisku.

Rozmowa rekrutacyjna z perspektywy rekrutera

Spotkanie z kandydatem na konkretne stanowisko nierzadko może mieć wpływ na ostateczną decyzję rekrutera. Może on poprosić kandydata o krótkie opisanie swoich mocnych stron, dlatego warto nauczyć się opowiadać o posiadanych atutach. Często pojawiają się też pytania dotyczące motywacji, celów zawodowych oraz wizji dalszego rozwoju na danym stanowisku.
Zazwyczaj rekruter wybiera wielu kandydatów na posadę, dlatego musi skorzystać z dodatkowych narzędzi, które pomogą mu podjąć ostateczną decyzję. W tym celu może przeprowadzić testy psychologiczne lub kompetencyjne, aby upewnić się, czy wyłoniona osoba rzeczywiście sprosta wymaganiom. Obecnie dużą popularnością cieszą się także sesje Assessment Center pozwalające sprawdzić, w jaki sposób kandydat poradzi sobie w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Rekruterzy zwracają także uwagę na cechy osobowości. Wiedzą, z jakich metod i narzędzi należy skorzystać, aby poza najważniejszymi kryteriami sprawdzić również kompetencje, takie jak łatwość w nawiązywaniu kontaktów czy umiejętność pracy pod wpływem stresu.

Przeczytaj także.