fbpx

XIV Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIV Letnich Praktykach Badawczych.

Oferujemy:
– udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych,
– możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w obszarze technologii grafenowych,
– udział w różnorodnych projektach,
– rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,
– leczenie badan naukowych z biznesem,
– prace w interdyscyplinarnych zespołach,
– najlepsze brytyjskie wzorce.

Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone z reguły raportem podsumowującym, niejednokrotnie przekazywanym następnie zleceniodawcy prac.

Wymagania:
– zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także naukach technicznych,
– zapał i predyspozycje do pracy naukowej,
– chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Zajmiesz się:
– praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów),
– modelowaniem rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego,
– analiza danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data,
– zarządzaniem projektami i rozwijaniem start-upów,
– future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary gospodarki.

Letnie Praktyki Badawcze odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2018 r. w Warszawie.

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendacje od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/XT/2018. Liczba miejsc na praktykach jest ograniczona, a zgłoszenia są oceniane na bieżąco.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: www.praktyki.waw.pl

Oferty praktyk:
Oferta 1
Oferta 2
Oferta 3