fbpx

Negocjacje warunków w przyszłym miejscu pracy

Negocjacje warunków zatrudnienia należą do trudniejszych momentów procesu rekrutacji. Możesz nie mieć pewności, jak duża jest konkurencja na danym etapie procesu rekrutacyjnego i jak Ty plasujesz się pośród innych kandydatów. Najprawdopodobniej nie wiesz, jak wygląda praca w tym zespole, a może nawet przedsiębiorstwie lub branży.

Wskazujemy kilka elementów, które mogą okazać się pomocne podczas rozmów o warunkach w nowym miejscu pracy.

Co przed rozmową z rekruterem?
O warunkach zatrudnienia coraz więcej wiadomo jeszcze przed przystąpieniem do niego: widełki płacowe, rodzaj umowy i lista benefitów, to informacje dostępne w szeroko dostępnej ofercie. Składając aplikację, a zatem biorąc udział w procesie rekrutacji, akceptujesz te elementy, a przynajmniej poważnie je rozważasz.
Rozpatrz, co masz do zaoferowania w odniesieniu do tego konkretnego stanowiska i przedsiębiorstwa. Co, oprócz wymaganych kwalifikacji, możesz wnieść do projektu. Podejdź do procesu negocjacji mając na uwadze, że jest to element budowania relacji, a nie tylko sposób postawienia na swoim. Podczas rozmowy warto pamiętać o takich wartościach jak szacunek, wiarygodność i kompromis.

Jak zaplanować negocjacje?
Ważnym aspektem negocjacji jest planowanie. Świadomość, co chcesz osiągnąć podczas tego procesu i oznaczenie, które punkty są dla Ciebie najważniejsze.
Pamiętaj, że przedmiotem negocjacji nie musi być tylko wynagrodzenie. Rozważ swoje potrzeby w takich kwestiach jak: formy zatrudnienia, możliwości rozwoju, elastyczny czas pracy, system premiowy, warunki wypowiedzenia, zakaz konkurencji lub samochód służbowy wraz z możliwością jego użytkowania prywatnego. Weź pod uwagę wielkość i pozycję przedsiębiorstwa podczas planowania. Korporacje mają zazwyczaj do zaoferowania większy wachlarz benefitów.
Podaj konkretne żądania, dzięki temu możliwa będzie konstruktywna dyskusja.

Czy nastawienie ma znaczenie?
Nie rozpoczynaj negocjacji w pierwszym etapie rozmowy. Najpierw upewnij się, że w pełni rozumiesz warunki, które oferowane są na danym stanowisku i czy podlegają one jakiejkolwiek negocjacji.
Jeżeli siedzisz przy stole negocjacyjnym (nawet tym wirtualnym), to pracodawca jest zainteresowany nawiązaniem z Tobą współpracy. Pamiętaj jednak, że najprawdopodobniej niemożliwe będzie zaspokojenie wszystkich Twoich żądań przez Pracodawcę. Nie prezentuj wszystkich swoich warunków jako ultimatum, nie stawia Cię to w dobrym świetle. Nie przystanie na Twoje warunki nie wynika ze złej woli rekrutera lub przełożonego. Jest wiele elementów, które ograniczają warunki zatrudnienia i benefity dostępne na danym stanowisku.

Jak rozmawiać, żeby się dogadać?
Podczas negocjacji głównymi argumentami powinny być kwestie, które są adekwatne dla danego stanowiska i przedsiębiorstwa oraz pozwalają w sposób wymierny ocenić sukces działań. Komunikacja za pomocą możliwych do potwierdzenia kwalifikacji (ukończone kursy) i liczb (projektów z wykorzystaniem danego narzędzia) są najbardziej wartościowe podczas takiej rozmowy.
Jeżeli masz możliwość przedstawienia atrakcyjniejszych warunków zatrudnienia oferowanych w innym procesie rekrutacyjnym, w którym bierzesz udział, powiedz o tym rekruterowi.
Jak ognia unikaj pustych frazesów, argumentów niezwiązanych z życiem zawodowym i intensywnych, emocjonalnych reakcji.

A na koniec?
Gdy wszystkie istotne punkty zostały omówione, podsumuj wynegocjowane warunki i ustalenia, uzyskaj potwierdzenie odnotowania tych kwestii przez rozmówcę. Jeżeli masz taką możliwość, spróbuj odkryć czy Twoja kandydatura będzie dalej rozpatrywana. Jako ostatni krok, dowiedz się kiedy i w jakiej formie nastąpi kolejny kontakt ze strony potencjalnego pracodawcy.
Powodzenia!

Autor: Aleksandra Blak, doradca zawodowy w Biurze Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Więcej artykułów przeczytaj tutaj.