fbpx

Online: Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego | 20.11.2020

Opis webinaru:
Podczas prelekcji zostanie zaprezentowane obecne stanowisko Sądu Najwyższego w odniesieniu do niedozwolonego charakteru klauzul zawartych w umowach kredytów frankowych (przede wszystkim tzw. klauzul waloryzacyjnych). Prowadzący wskaże jakie zagadnienia stanowią już ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, a jakie kwestie są ciągle sporne w literaturze i orzecznictwie. Prelekcja pozwoli zrozumieć Uczestnikowi, dlaczego obecnie o umowach kredytów frankowych jest tak głośno oraz ocenić jego szanse w przypadku sporu z bankiem, w odniesieniu do podpisanej przez niego umowy kredytu frankowego.

Prowadzący: Tomasz Tomczak,
Dr Tomasz Tomczak jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego na Uniwersytecie Opolskim oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jako prawnik specjalizuje się w szeroko pojętym prawie prywatnym gospodarczym. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego w renomowanych czasopismach naukowych. Absolwent studiów w Holandii (Radboud University) i Kanadzie (University of Ottawa) z dwoma zagranicznymi tytułami LL.M. (Master of Laws).

Szkolenie prowadzone online.
Uczestnicy szkolenia otrzymają link na adres e-mail podany przy rejestracji.
20 listopada 2020, godz. 09:00 – 10:30