fbpx

Online: Obowiązki ubezpieczeniowe studenta w zależności od aktywności zawodowej | 09.03.2021

W ramach wykładu dowiesz się jakie masz obowiązki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Omówiony zostanie cel i istota tytułów do ubezpieczeń w zależności od Twojej aktywności zawodowej.
Przywołane zostaną regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prowadzące:


Agnieszka Zienkiewicz – Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Opolu, od początku kariery zawodowej związana z Zakładem. Czynny Inspektor Kontroli ZUS. Inicjatorka szkoleń i warsztatów w zakresie ubezpieczeń społecznych. Promotor „prostego języka” w urzędzie.

Elżbieta Chołoniewska – Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Opolu, od początku kariery zawodowej związana z Zakładem. Specjalista w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym. Z wykształcenia magister prawa Uniwersytetu Opolskiego. Pasjonat tematyki związanej z podleganiem do ubezpieczeń.

Szkolenie prowadzone online.
Uczestnicy szkolenia otrzymają link na adres e-mail podany przy rejestracji.

09 marca 2021, godz. 14:00 – 15:30